Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri

  • İşletmelerde özel amaçlı denetimler sonucu sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
  • Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması
  • Yönetsel raporlama tekniklerinin işletmelerde hayata geçirilmesi işlemleri
  • Mali yapı ve karlılık analizleri ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri
  • Birleşmeler ve şirket alımlarında danışmanlık hizmetleri
  • Yatırım ve Proje Geliştirme Hizmetleri